Glazba dubrovačkih ljetnikovaca

Glazba dubrovačkih ljetnikovaca

Stambeni objekti podignuti od 14. do 16. stoljeća na udaljenosti do najviše pet kilometara od povijesne jezgre Dubrovnika boravišna su mjesta dubrovačke vlastele u kasnome srednjem i ranome novom vijeku. To je vrijeme Dubrovačke Republike u kojoj je vlast imao knez biran iz redova domaćeg plemstva sa zadaćom da u Vijeću prihvaća ili odbija njihove zakonske prijedloge.

Osim političke samostalnosti uspjeh Dubrovačke Republike očitovao se u poticanju ekonomske raznolikosti, zbog čega su u Dubrovnik dolazili bankari, diplomati, trgovci i umjetnici. U ljetnim mjesecima, kada Vijeće ne bi zasjedalo (osim u hitnim i važnim odlukama za Republiku) plemići bi se povukli iz grada i boravili u kućama izvan gradske gužve. Njihovu su gradnju sami financirali. Uglavnom su to jednokatnice čija je unutrašnjost tlocrta podijeljena na tri do pet prostranih prostorija. Na pročeljima od bijelog izbrušenog kamena dominiraju prozori velikih dimenzija ukrašeni gotičkim lukovima. Velika dvorišta imala su uređene vrtove s mediteranskim raslinjem. Cijeli kompleks nalazio se unutar  visokog kvadratnog zida zaštićenim ulaznim metalnim vratima (i danas se na nekima od njih mogu vidjeti okrugle metalne kopče kojima se udaralo od vrata umjesto današnjih zvona).

No, u kojoj su funkciji ove kuće danas?

Nažalost, riječ je o napuštenim stambenim objektima, koji se ne održavaju i tako sve više propadaju. Uz dovoljnu brigu gradskih vlasti da ih restauriraju dubrovačke vile bi, kao nekada, mogle postati mjesta umjetničkih zbivanja kada su komorni ansambli, u duhu renesanse i baroka, izvodili djela dubrovačkih skladatelja te onih iz apeninskih gradova koji su posjećivali Dubrovnik u to vrijeme.

Dubrovačka vlastela, naime, bila je često u službi pokrovitelja umjetnicima.

Podatke o tim događanjima, poput programskih knjižica s imenima glazbenika i naslovima djela koja su se izvodila, čuva dubrovački arhiv (u palači Sponza nasuprot crkve sv. Vlaha).

Među ostalima, u njima se spominju ansambli predvođeni tadašnjim dubrovačkim skladateljima Ivanom Matom Jarnovićem i Lukom Sorkočevićem te strancima koji su poradi koncerata posjećivali Dubrovačku Republiku. 

 

Izvor: Historicart.com.hr