KATEDRALE TOSKANE - preuzmite besplatnu brošuru!

KATEDRALE TOSKANE - preuzmite besplatnu brošuru!

Toskanske katedrale jedne su od najveličanstvenijih primjera likovne umjetnosti. Najveći arhitekti, slikari i kipari radili su na njima. Uglavnom su podignute na antičkim temeljima, a svoj izgled do danas zadržale su u prepoznatljivim koloraturama i ukrasima te tlocrtima iz ranoga srednjeg vijeka. One su pravi primjeri romaničko-gotičke izgradnje te zbog vremena u kojem su građene uklapaju se u tipičnu renesansnu kulturu.

Više o ovim sakralnim građevinama pročitajte u brošuri KATEDRALE TOSKANE koju vam poklanjamo!

Javite nam se na mail historicart.historicart@gmail.com.hr

Besplatnu brošuru poslat ćemo vam elektroničkom poštom u pdf formatu. 

 

 

Izvor: Historicart.com.hr